Wednesday, May 11, 2022 – 1247Z

הרמטכ”ל כוכבי על אירוע הירי בג’נין בו נהרגה כתבת אל גזי’רה: במהלך הפעילות התבצע ע”י הפלסטינים ירי נרחב, פראי וחסר אבחנה לכל כיוון. בניגוד לפלסטינים, חיילי צה״ל מבצעים ירי מקצועי וסלקטיבי. הכתבת שנהרגה שהתה בזירת לחימה. לא ניתן עדיין לקבוע מאיזה ירי היא נפגעה ואנו מצטערים על מותה”