“צה”ל מכפיל מטרות לפני מלחמת ישראל-איראן: יחידה חדשה נערך”

Avatar photo

יחידה חדשה, הכפלת מטרות: צה”ל נערך למלחמת ישראל-איראן הראשונה

t.co/D6Qd1WV2lC
twitter.com/no_itsmyturn/status/1667618972236230657

Become a patron at Patreon!