#USN ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ P-8A Poseidon tracking over Eastern Mediterranean. #Syria / #Lebanon

Avatar photo

#USN ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ P-8A Poseidon tracking over Eastern Mediterranean.
#Syria / #Lebanon

Become a patron at Patreon!